Daily Archives: 02/03/2017

28 Câu Hỏi Về Mùa Chay

Giáo Hội mời gọi chúng ta làm cho Mùa Chay trở nên một thời gian tĩnh tâm tinh thần trong đó việc cố gắng chiêm niệm và cầu nguyện phải là một nỗ lực lâu dài của cá nhân , tùy thuộc vào lòng quảng đại của mỗi tín hữu.

Đọc thêm

Chứng Nhân Lòng Thương Xót

Tình thương chính là phép mầu có thể xoa dịu những nỗi đau, mất mát, giúp người khác tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Cám ơn Chúa, cám ơn Dòng đã dạy cho chúng con biết mến Chúa và yêu người, từ đó biết đem tình thương đến với mọi người xung quanh.

Đọc thêm