Daily Archives: 04/03/2017

Bạch Đằng mãi mãi trong trái tim tôi (Kính nhớ hương hồn Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống)

Cuối năm 1987, Tòa Tổng Giám Mục bổ nhiệm Cha Giuse Vũ Duy Thống về Giáo xứ Bạch Đằng, Hóc Môn (nay là Quận 12), Thành Phố Hồ Chí Minh (trong khi Ngài vẫn còn đang là Cha Phụ Tá Giáo xứ Tân Mỹ). Ngay từ bước đầu đến với Giáo xứ, Ngài đã gặp biết bao nhiêu khó khăn không kể xiết

Đọc thêm