Daily Archives: 03/04/2017

Hoài tin và hoài nghi

Vẫn biết rằng từ một thực tại rất người với bao thăng trầm, với bao biến cố nửa đùa nửa thật bước sang thực tại Tin, thực tại của Thần Linh, thực tại của “Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” là một nỗ lực, là những cố gắng mỗi ngày.

Đọc thêm