Daily Archives: 20/04/2017

Quê ngoại

Từ những đặc sản đồng quê đó, từ những con giồng với lũy tre, cùng với những miếng ruộng bờ ao đã khắc sâu vào tâm khãm tôi với những nỗi niềm nhung nhớ về hai miền quê: Nội, Ngoại.

Đọc thêm

Nghe giảng Chúa Nhật II Phục Sinh (2014)

Đức Giêsu bảo ông Tôma : "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tôma thưa Người : "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !" Đức Giêsu bảo : "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !"

Đọc thêm