Daily Archives: 04/05/2017

Bà Mẹ khó tính nhất thế giới

“Thưa tất cả quý vị, điều mà đất nước chúng ta hiện tại đang thật sự cần đến, đó là: có được càng nhiều càng tốt, những bà mẹ khó tính nhất thế giới như bà mẹ của tôi!”

Đọc thêm