Daily Archives: 07/05/2017

Giáo Xứ Cát Đàm Mừng Lễ Thánh Vinh-Sơn Phê-ri-ê – Bổn Mạng Giáo Xứ

Giáo phận Thái BìnhHiện diện và chủ tế thánh lễ trọng thể có cha Phanxicô Assisie Nguyễn Tiến Tám, Tổng đại diện Giáo phận và cũng là Quản hạt Giáo hạt Thành Phố ; cùng đồng tế với ngài còn có quý cha trong và ngoài giáo hạt thành phố, quý cha và quý Thầy Đa Minh đang phục vụ tại Giáo tỉnh Hà Nội

Đọc thêm

Những mẫu chuyện nhỏ để suy tư và hy vọng

Mỗi người được đọc Kinh Thánh trong vòng 8 tiếng đồng hồ rồi cho những người kế tiếp, cứ như vậy mà nhóm ba người luân phiên nhau đọc Kinh Thánh nhờ chút ánh sáng xuyên qua một lỗ đá nhỏ trong hang đá giữa những tiếng động và tiếng gió hú của cơn bão tuyết đầy hăm dọa.

Đọc thêm