Daily Archives: 08/05/2017

Video: Tình trạng nghiêm trọng tại Venezuela

Julio Borges, chủ tịch Quốc hội, nói rằng lời đề nghị từ Đức Thánh Cha Phanxicô nên được hiểu rằng chính phủ Nicolas Maduro phải có thiện chí thương thuyết, cụ thể là phải đưa ra một lịch trình tổng tuyển cử: “nếu không có như thế, không có gì bảo đảm cho khả năng tiến về phía trước.”

Đọc thêm

Tín thành… (09.05.2017– Thứ Ba tuần IV Mùa Phục Sinh năm A)

Chúa Giê-su ví những ai một khi đã “tín” và nghe theo tiếng chủ chiên là Ngài, thì họ sẽ là chiên trong cùng một đàn do chính Ngài nuôi nấng, chăm sóc, bảo vệ… không một ai có thể làm hại được; và đàn chiên do Ngài chăn dắt sẽ được sự sống đời đời, không hề bị diệt vong.

Đọc thêm