Daily Archives: 16/05/2017

Chuyện của Lão Bà Bà

Mong lắm thay vẫn còn nhiều trái tim nhạy cảm, để đem tình yêu thương đến trong cuộc đời, bớt đi những băng giá lạnh lùng, làm khoảng cách giữa người với người ngày càng xa hơn.

Đọc thêm