Daily Archives: 17/05/2017

Giật mình

Cha ơi! Xin giải tội cho con ngay lúc này, kẻo lỡ đêm nay con phải chết sa hỏa ngục sợ lắm Cha ơi!

Đọc thêm