Daily Archives: 18/05/2017

Thần tượng

Theo Đạo thì chỉ nên “Thần tượng một Thiên Chúa” mà thôi. Thần tượng ai khác quá, đều tự chuốc khổ vào thân, rồi mọi phán đoán đều bị sai lầm...

Đọc thêm