Daily Archives: 08/06/2017

Bệnh viện của người nghèo

Lâu lắm rồi… giờ tôi mới có dịp về miền Biên Hòa đến thăm bệnh viện Thánh Tâm, lúc này có tên là “Thống Nhất”.  Bệnh viện y học cổ truyền của Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa, Tỉnh Dòng Đức Maria Thánh Linh - Việt Nam.

Đọc thêm