Daily Archives: 16/06/2017

Đôi ta se nhiều

Về nhà anh, chị là con dâu thảo tốt lành. Chị siêng chăm đi lễ, đi nhà thờ. Nhìn chị đọc kinh ở nhà thờ không khác gì người giữ đạo lâu năm. Chị sống đạo tốt lành, nên gương sáng cho nhiều người.

Đọc thêm