Daily Archives: 01/07/2017

Đêm cuối

Tất cả giận hờn đều đã là quá khứ, hắn và Linh đang mơ về tương lai, một tương lai với: “ Ngôi nhà và những đứa trẻ”.

Đọc thêm