Daily Archives: 03/07/2017

Tệ nạn trẻ em lao động trên thế giới

Ngoài nỗi vất vả cực nhọc và cuộc sống khốn khổ mỗi ngày để lại hậu quả tiêu cực trầm trọng trên tình trạng sức khoẻ tâm sinh vật thể lý của các em, rất thường khi các em phải làm việc trong các điều kiện nguy hiểm, không an ninh, phải hằng ngày tiếp xúc với các chất độc hại

Đọc thêm

Tháng Sáu – Mùa Gặt Hái…!!

Những câu chuyện dấn thân của Thầy Phêrô Phạm Đức Toàn được các bạn trẻ up đầy trên Facebook vài ngày trước khi thầy được tiến bước lên bàn thánh nhận lãnh sứ vụ mới - Linh Mục của Chúa.

Đọc thêm