Daily Archives: 09/07/2017

Nét đẹp giản dị

Một ngày thứ Sáu huyền diệu trong tình yêu nhiệm mầu của Thánh Tâm Chúa. Một ngày sau Lễ hai Vị Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ cột trụ của Giáo Hội kính yêu.

Đọc thêm