Daily Archives: 10/07/2017

Ni cô trong nhà thờ

Ở nhà Dòng, giờ cơm là giờ vui nhất. Sau khi nghe đọc sách thiêng liêng hoặc đọc báo hoặc coi tin tức công giáo khoảng 10 phút, chị em được nói chuyện. Các câu chuyện muôn màu.

Đọc thêm