Daily Archives: 03/08/2017

Bước chân người mục tử

Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli - Vị Đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam đã có chuyến thăm quý bà hưu dưỡng của Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn, cùng chia sẻ đời sống với một số gia đình có hoàn cảnh đặc biệt tại giáo xứ Ghềnh Ráng

Đọc thêm

Những Chia Sẻ Về Đau Khổ

Ai mà không trải qua đau khổ? Nhưng cách thể đương đầu với đau khổ thì khác nhau. Sau đây là vài chứng từ của những thiếu nữ trong Phong trào thuộc những quốc gia, văn hoá, tôn giáo khác nhau.

Đọc thêm