Daily Archives: 09/08/2017

Giáo xứ Vĩnh Hòa – G.p Sài Gòn: Mừng lễ Thánh Đaminh

Thánh lễ trọng thể diễn ra lúc 17g30 thứ Ba ngày 08.08.2017, do cha Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Bình chủ tế. Đồng tế cùng ngài có cha xứ Gioakim Lê Hậu Hán. Đến tham dự Thánh lễ, ngoài bà con giáo dân thuộc giáo họ Đaminh, còn có sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn dân Chúa cùng hiệp dâng.

Đọc thêm