Daily Archives: 23/08/2017

Cầu nguyện

Bạn tiễn tôi đi, tươi cười vẫy tay. Ngoái lại, tôi thấy dáng bạn xiêu vẹo, nhỏ xíu trên con đướng trưa lấp loáng bóng nắng. Tôi tin chắc rằng bạn vẫn còn có rất nhiều để cho đi, vì giờ đây bạn đã là bến bình yên giữa cuộc đời. Và mãi mãi, khi bạn tiếp tục cầu nguyện, bạn tựa nương vào Chúa:

Đọc thêm