Daily Archives: 05/09/2017

Hãy đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân (06.09.2017 – Thứ Tư Tuần XXII Mùa Thường Niên năm A)  

Loan báo Tin Mừng là điều thiết yếu để khơi dậy niềm tin yêu và hy vọng của con người vào Thiên Chúa. Nhưng một "cánh én không thể làm nên một mùa xuân," một người không thể làm hết mọi sự, Thiên Chúa cần mọi người chung sức, chung lòng trong việc rao giảng Tin Mừng.

Đọc thêm

Tất cả là hồng ân

Cuộc đời của chúng ta là một chuỗi ngày đón nhận hồng ân bao la của Thiên Chúa ban tặng qua cha mẹ, thầy cô, họ hàng, bạn bè, hàng xóm và thậm chí cả những người chúng ta không hề quen biết.

Đọc thêm