Daily Archives: 14/09/2017

Cùng Mẹ xin vâng

Nguyện chúc Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, cũng như tất cả anh chị em luôn sống trong bình an và ân sủng của Thiên Chúa, qua vòng tay nhân ái của Mẹ Maria Sầu Bi.    

Đọc thêm

Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh Việt Nam chúc mừng Bổn Mạng Tỉnh Dòng

Trong tâm tình hiệp ý cùng giáo hội trần thế mừng kính lễ Đức Đức Mẹ Sầu Bi, Ban phục vụ Huynh đoàn giáo dân Đa Minh Việt Nam, lúc 10giờ sáng ngày 14 tháng 09 năm 2017, đã đến văn phòng trụ sở Tỉnh Dòng, thay mặt cho anh chị đoàn viên trong toàn quốc chúc mừng ngày lễ bổn mạng của Tỉnh Dòng.

Đọc thêm