Daily Archives: 15/09/2017

Mừng kính : Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo

Chọn Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam làm bổn mạng, là tự nguyện và xin Mẹ giúp sức để biết phát huy truyền thống của cha anh : Gắn bó với Chúa Cứu Thế, sống trọn vẹn cho chân lý, và làm cho dòng máu tử đạo trổ sinh hoa trái.

Đọc thêm

Nghe giảng lễ Đức Mẹ Sầu Bi (2014-2016)

Tin Mừng theo thánh Gioan (19, 25 – 27) Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với …

Đọc thêm