Daily Archives: 21/09/2017

Khai mạc Khóa Bồi Dưỡng Giảng Viên các tỉnh Miền Nam

Từ ngày 21 đến 24 tháng 09 năm 2017, Ban Phục Vụ Huynh Đoàn Tỉnh tổ chức Khóa  Bồi Dưỡng Giảng Viên  các tỉnh Miền Nam tại Trụ sở Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam,  nhằm hỗ trợ các Giảng viên trong Huynh Đoàn cấp Giáo phận có đủ kiến thức tổ chức các khóa học về “Tài Liệu Huấn Luyện Căn Bản” .

Đọc thêm