Daily Archives: 26/09/2017

Giải đáp phụng vụ: Việc bái gối trước Thánh Giá được hiểu ra sao?

Sự bái gối (genuflection, từ tiếng Latinh "genu flectere", nghiêng gối) là một cử chỉ thể hiện một loạt thái độ suy tôn và kính trọng. Ngày nay, hành động bái gối được liên kết chặt chẽ đến hành động thờ lạy Thiên Chúa. Thật vậy, đây là nghĩa duy nhất được đề cập trong Qui chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma (GIRM):

Đọc thêm

Nhiệt thành ra đi loan báo tin mừng của Chúa (27.09.2017 – Thứ Tư Tuần XXV Mùa Thường Niên năm A)  

Đức Giêsu cũng không quên nhắc các môn đệ của mình là không được dùng những hình thức khống chế, quyền lực để phụ trợ cho sứ mạng, ngược lại hãy dùng tình thương và gương sáng, tôn trọng tự do và ước muốn của người được tiếp nhận lời rao giảng.

Đọc thêm