Daily Archives: 29/09/2017

Tổng hợp thông tin Hội Thánh Hoàn Vũ 29.09.2017

1. Nữ tử tội luật báng bổ Asia Bibi được đề cử giải Sakharov năm 2017; 2. Đức TGM Hàn Đại Huy, Tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Hy Lạp; 3. Cập nhật tin tức 3 cuộc trưng cầu ý dân Úc về hôn nhân đồng tính; 4. Giáo hội Ba lan đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho thế giới        

Đọc thêm