Daily Archives: 03/10/2017

Quay về tổ ấm

Đôi bạn yêu nhau từ thời còn thanh mai trúc mã, luôn nâng đỡ giúp nhau trong giảng đường đại học, cùng nhau vượt qua bao gian khó để hoàn tất tốt đẹp với tấm bằng đại học chính quy, với công việc có sẵn do anh em quen biết đỡ đầu giới thiệu cho được nơi làm hẳn hoi, có thu nhập đủ ổn định cuộc sống êm đềm để dám xây dựng một gia đình mới trong tương lai.

Đọc thêm

Điều kiện để được làm môn đệ của Chúa (04.10.2017 – Thứ Tư Tuần XXVI Mùa Thường Niên năm A)  

Khi Chúa kêu gọi chúng ta theo Người, là Chúa mở ra trước mắt chúng ta một thế giới mới, vì thế, chúng ta nên cắt đứt với quá khứ. Tuy nhiên đôi khi sự luyến tiếc còn vương vấn, nên lẻn vào và gây sức ép trên chúng ta. Đó là những khó khăn chi phối việc chúng ta theo Chúa.

Đọc thêm