Daily Archives: 04/10/2017

Gia đình và Xã hội

Cha mẹ có tu thân thì những lời dạy bảo mới có sức thuyết phục, đòng thời cha mẹ mà tu thân thì sẽ trở thành những tấm gương sáng cho con cái noi theo.

Đọc thêm

Ánh Trăng Rằm…!!

Tôi theo bước chân anh em sinh viên Tu Xá Đa Minh thuộc giáo phận Cần Thơ mang trăng Rằm đến vùng sâu. Chuyến xe chở nặng nghĩa tình, tiếng cười, nói, ca hát rôm rả suốt chặng đường dài đến với họ đạo Khúc Tréo, nơi mà chỉ non ba tháng nay đón Cha Đa Minh Nguyễn Tường Huy về nhậm sở.  

Đọc thêm