Daily Archives: 07/10/2017

Cái Tết Cuối Thu

Tết trung thu, tết đặc biệt dành riêng cho các em thiếu nhi đã đến. Tết trung thu là tết của tình yêu thương, tết của sự phục vụ hy sinh, và cũng là tết của sự cho đi - cho đi yêu thương.

Đọc thêm