Daily Archives: 12/10/2017

Phim : Phép Lạ Đức Mẹ Fatima

Ba trẻ Lucia, Phanxicô và Giacinta chăn chiên, cừu ở các vùng đồi núi làng Fatima. Năm 1917, Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ từ ngày 13/5. Đặc biệt lần cuối ngày 13/10, nhiều người được chứng kiến hiện tượng Mặt Trời múa.

Đọc thêm