Daily Archives: 16/10/2017

Hạnh phúc được làm con Chúa

Trong các cuộc phẫu thuật, bao giờ nó cũng có yếu tố rủi ro trong đó, sự sống và cái chết là khoảng cách quá mong manh mà con người không thể quyết định, chỉ có Thiên Chúa mới can thiệp được mà thôi. Trải qua những giờ phút sinh tử, tôi mới thấy cuộc sống thật quý giá, vì thế phải sống làm sao để xứng đáng là người, là con cái Chúa.

Đọc thêm