Daily Archives: 02/11/2017

Giấc mơ lạ

Ở bên kia thế giới, nó tin ông nội được ủi an bên Chúa nhân từ và ông sẽ thật ấm lòng, như lại được về thế gian bên con cháu, giữa gia đình hạnh phúc ấm êm thuở nào.    

Đọc thêm