Daily Archives: 05/11/2017

Một cuộc trở về

Vậy  trước khi ra đi chị có muốn về cùng tôn giáo với chúng em không? Vừa nghe hỏi chị gật đầu ngay làm hai đứa cảm động khóc luôn và rồi đứa đổ nước đứa đỡ đầu.

Đọc thêm