Daily Archives: 09/11/2017

Vĩnh biệt

Cuộc đời là thế đấy..., nay còn mai mất ôi một kiếp phù du mau tàn chóng hết, hãy cố gắng tu tâm tích đức để không không phải hối tiếc những gì mình làm cho hôm nay...cho mọi người.    

Đọc thêm