Daily Archives: 01/12/2017

Duyên quê

Tình yêu và mái ấm gia đình luôn được khởi đi bằng những hành vi và nghĩa cử đẹp, để cuộc sống hôn nhân gia đình bền vững theo Lời Chúa dạy xưa nay.

Đọc thêm

Phiên họp toàn thể HĐGDĐMVN 2017: Ngày làm việc cuối cùng

Anh Phó GioaKim Nguyễn Hồng, thay mặt Huynh Đoàn, Báo cáo và phúc trình diễn tiễn Phiên Họp Toàn Thể Huynh Đoàn Giáo Dân Đaminh Việt Nam 2017, cũng như báo cáo sơ lược về cơ cấu tổ chức nhân sự và những sinh hoạt của Ban Phục Vụ Huynh Đoàn Tỉnh Dòng năm 2016 – 2017 cho Cha Giám tỉnh và quý Cha.    

Đọc thêm