Daily Archives: 03/12/2017

ĐGH Phanxicô kêu gọi các giám mục Bangladesh hãy gần gũi với tín hữu và nhắn gửi các Linh mục Tu sĩ đừng làm ra mặt “lạnh lùng” và bộ điệu ‘chanh chua”!

“Hãy nhìn nhận và trân trọng những đặc sủng nơi các tín hữu nam, nữ và khuyến khích họ dùng khả năng Chúa ban này để phục vụ Giáo Hội và toàn xã hội” theo hoàn cảnh văn hóa, xã hội và kinh tế của đất nước."

Đọc thêm