Daily Archives: 05/12/2017

Tôn Vương Thánh Tâm Gia Đình

Hội Gia Đình Phạt tạ Thánh Tâm mới được thành lập vài tháng nay, nhờ sự quan tâm giúp đỡ của anh trưởng Đoàn GĐPTTTCG TGP SÀI GÒN, anh Giuse  Huỳnh Bá Song đã giới thiệu và hỗ trợ để giáo xứ chúng con có Hội GĐPTTT.

Đọc thêm