Daily Archives: 15/12/2017

Sơ sót hoàn hảo

Có những sự việc chúng ta tưởng như không may xảy ra, nhưng cũng có thể nó được sắp đặt để xảy ra như vậy - sắp đặt một cách có ý nghĩa.    

Đọc thêm