TRANG CHỦ / LỜI CHÚA / CHIA SẺ LỜI CHÚA / Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ (20.03.2019 – Thứ Tư Tuần II Mùa Chay)

Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ (20.03.2019 – Thứ Tư Tuần II Mùa Chay)

Tin Mừng: Mt 20,17-28

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

17 Khi ấy, lúc sắp lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình, và dọc đường Người nói với các ông : 18 “Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử Người, 19 sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá và, ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy.”

20 Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo ; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. 21 Người hỏi bà : “Bà muốn gì ?” Bà thưa : “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy.” 22 Đức Giê-su bảo : “Các người không biết các người xin gì ! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không ?” Họ đáp : “Thưa uống nổi.” 23 Đức Giê-su bảo : “Chén của Thầy, các người sẽ uống ; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được.”

24 Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. 25 Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói : “Anh em biết : thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. 26 Giữa anh em thì không được như vậy : Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. 27 Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. 28 Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.”

Mở đầu Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ biết cuộc tử nạn và phục sinh của Người, đỉnh cao của công cuộc cứu chuộc nhân loại: “Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và các kinh sư, họ sẽ kết án xử tử Người,… và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy”. Một sự thật làm chao đảo niềm tin nơi các tông đồ. Vì các ông hy vọng rằng thầy mình sẽ làm vua uy quyền đem lại lợi lộc ngay ở trần gian này cho mình. Sau này mọi việc đã xảy đến đúng từng chi tiết như lời Chúa báo trước, đã giúp các ông vững tin theo Chúa đến cùng.

Mỗi chúng ta hôm nay có theo Chúa lên Giêrusalem trong mùa chay thánh này để góp một hy sinh dù nhỏ mà sám hối, đền tội không?

Tin Mừng cũng cho ta câu chuyện bà mẹ của hai người con ông Dêbêđê đến xin cho hai con mình là Giacôbê và Gioan, sau này được một người ở bên tả, một người ở bên hữu Chúa trong nước trời. Một tâm tình rất tự nhiên của các bà mẹ lo cho con mà cả chúng ta nữa. Chúa đã không chối từ mà cũng chưa nhận lời. Người đã đặt ngay câu hỏi: “các người có uống nổi chén đắng thầy sắp uống không?”. Đó là điều tiên quyết cho người muốn theo Chúa, muốn hưởng hạnh phúc nước trời. Mỗi chúng ta hôm nay có sẵn sàng vui vẻ uống những“chén đắng”đường đời ta sẽ gặp phải là những bệnh tật, thiếu thốn khổ đau nơi chính mình, người vợ, người chồng hay nơi con cái? Đó cũng là thập giá của mỗi người mà có lần Chúa đã nói: “Ai muốn theo tôi thì phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo” (Lc 9,23).

Cuối cùng nhân dịp người mẹ xin cho hai con được hưởng một địa vị trong nước Chúa, Chúa Giêsu đã khắc sâu cho các tông đồ bổn phận phải hy sinh phục vụ: “ai muốn làm lớn giữa anh em phải làm người phục vụ anh em”.Đồng thời Người cũng trưng ra mẫu người phục vụ cao quý nhất đó là chính mình Người: “Con Người đến không phải để người ta phục vụ nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người”.

Thế giới hôm nay nếu mọi người đều thấm nhuần lời Chúa, cùng đi bước trước, nhường nhịn, cho đi, phục vụ nhau thì thế giới an vui hạnh phúc biết bao – một thiên đường. Nhưng nếu ngược lại là bon chen, vơ vét tham nhũng cướp bóc… thì thế giới sẽ ra sao? Sự hy sinh phục vụ của mỗi người chính là thước đo phẩm giá và điạ vị của họ. Lời Chúa hôm nay đã ảnh hưởng không ít tới nhân loại. Các Đức Giáo Hoàng đều tự coi mình là tôi tớ của các tôi tớ, vì có bổn phận lớn lao là dẫn đưa nhân loại về với Chúa. Những người muốn ứng cử vào các chức sắc, nhà cầm quyền đều phải trình bày, hứa hẹn trước dân chúng về kế hoạch phục vụ của mình. Giáo hội Công giáo xưa nay đã sản sinh ra nhiều các vị thánh phục vụ mọi lĩnh vực của con người.

Lạy Chúa Giêsu, là Chúa tể trời đất! Khi đến cứu độ chúng con, Người đã chọn con đường phục vụ cho đến chết. Xin giúp chúng con vững tin mạnh mẽ bước theo con đường ấy để được phục sinh hạnh phúc muôn đời trong nước Chúa. Amen.

 Gs. Ngọc Năng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *