TRANG CHỦ / LỜI CHÚA / CHIA SẺ LỜI CHÚA / Anh được thấy tỏ tường mọi sự (20.02.2019 – Thứ Tư Tuần VI Thường Niên)

Anh được thấy tỏ tường mọi sự (20.02.2019 – Thứ Tư Tuần VI Thường Niên)

Tin Mừng: Mc 8,22-26

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

 

Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đến Bết-xai-đa. Người ta dẫn một người mù đến, và nài xin Đức Giê-su sờ vào anh ta. Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi : “Anh có thấy gì không ?” Anh ngước mắt lên và thưa : “Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại.” Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn ; anh thấy tỏ tường mọi sự. Người cho anh về nhà và dặn : “Anh đừng có vào làng.”

Tin Mừng hôm nay với nội dung ngắn gọn, Chúa Giêsu đã tỏ quyền năng và tình thương của Thiên Chúa cứu độ với anh mù người Betsaiđa. Anh đã được Chúa chữa khỏi mù, được “thấy tỏ tường mọi sự”. Phép lạ hôm nay không công khai rầm rộ, nhưng là tình yêu gần gũi thân thương đặc biệt của Chúa với anh mù. “Người cầm lấy tay anh mù đưa ra khỏi làng”. Người chữa anh không phải do “phán một lời” như nhiều lần, hay bằng thứ dược lịêu cao xa gì. Nhưng Chúa đã chữa anh bằng chính nước miếng của Người.

Tin Mừng kể: Người “nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh”. Người cũng cho mắt anh khỏi một cách từ từ, như tiến trình chữa bệnh của thầy thuốc với bệnh nhân ở đời xưa nay, làm người ta dễ lầm tưởng anh mù đã được khỏi do thứ thuốc quý “nước miếng” của Người. Tình thương vừa có tính thần linh vừa tính con người của Chúa chắc chắn sẽ khắc sâu, phong phú nơi tâm hồn anh mù suốt đời anh. Cuối cùng chắc sợ anh bị phiền nhiễu bởi các người Pharisêu như chuyện “Người mù từ lúc mới sinh” Chúa đã dặn: “anh đừng có vào làng”.

Ngày nay những anh mù Betsaiđa, những người khiếm thị vẫn đang hiện diện còn nhiều xung quanh ta. Xưa Chúa đã dùng “nước miếng” quyền năng mà chữa họ. Còn tôi, tôi có được cái gì của chính mình để mà san sẻ mà giúp đỡ họ không? Tôi được vận may không bị mù đôi mắt thể xác, nhưng đôi mắt tâm hồn có được sáng suốt mà chọn lựa đường ngay nẻo chính mà bước theo Chúa không?

Nói tới người mù, tôi nhớ đến hội Caritas Bùi Chu quê tôi. Hiện tại có tới hàng chục ngàn hội viên. Họ đang cổ động phong trào hiến giác mạc của mình sau khi chết. Những giác mạc hiến ấy sẽ giúp cho nhiều người được sáng mắt bởi bị hỏng giác mạc,  một việc làm quý giá thay.

Lạy Chúa! Xin ánh sáng thần linh của Chúa hằng chiếu dọi trên con, để khi đã được ánh sáng thể xác soi dẫn bước  trên đường đời, lại được ánh sáng thần linh soi dẫn con tiến bước về quê trời.  Amen.

Gs. Ngọc Năng (BC)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *