TRANG CHỦ / HẠNH CÁC THÁNH / CHÂM NGÔN CÁC THÁNH / Các mẫu chuyện và Châm ngôn của Thánh Vinh Sơn Phê-ri-ê, OP (1357 – 1419)

Các mẫu chuyện và Châm ngôn của Thánh Vinh Sơn Phê-ri-ê, OP (1357 – 1419)