TRANG CHỦ / CUỘC SỐNG (page 2)

CUỘC SỐNG

Con nhỏ của Chúa

Con có biết tại sao ba mẹ đặt tên con là Têrêxa Hồn Nhiên không? Vì ba mẹ muốn con noi theo mẫu gương của thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, có một tâm hồn đơn sơ bé nhỏ, luôn dâng những việc làm, những hy sinh nhỏ để xin Chúa cứu các linh hồn.

Đọc thêm