TRANG CHỦ / CUỘC SỐNG (page 2)

CUỘC SỐNG

Gia đình và Xã hội

Cha mẹ có tu thân thì những lời dạy bảo mới có sức thuyết phục, đòng thời cha mẹ mà tu thân thì sẽ trở thành những tấm gương sáng cho con cái noi theo.

Đọc thêm

Quay về tổ ấm

Đôi bạn yêu nhau từ thời còn thanh mai trúc mã, luôn nâng đỡ giúp nhau trong giảng đường đại học, cùng nhau vượt qua bao gian khó để hoàn tất tốt đẹp với tấm bằng đại học chính quy, với công việc có sẵn do anh em quen biết đỡ đầu giới thiệu cho được nơi làm hẳn hoi, có thu nhập đủ ổn định cuộc sống êm đềm để dám xây dựng một gia đình mới trong tương lai.

Đọc thêm