TRANG CHỦ / CUỘC SỐNG (page 2)

CUỘC SỐNG

Quá Đau Lòng

Nguyện xin lòng Chúa xót thương / Thứ tha tội lỗi, dẫn đường nẻo ngay / Tâm hồn có Chúa đổi thay / Cải tà quy chính, tháng ngày bình an.  

Đọc thêm

Đơn sơ cuộc sống

Nét đặc biệt là trong các anh chị em tôi, có lẽ chỉ gia đình nhỏ của chị hằng ngày vẫn duy trì giờ kinh chung trong gia đình với kinh Mân côi, lời kinh đơn sơ nhất. Có những buổi tối gọi điện thoại nhà chị không bắt máy, hóa ra đang giờ kinh chung gia đình.

Đọc thêm