TRANG CHỦ / CUỘC SỐNG (page 2)

CUỘC SỐNG

Vì đó là em      

“Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Anh yêu em bằng mây ngàn biển rộng, anh yêu em qua đông tàn ngày tận, yêu em, vì chỉ biết: đó là em! ”

Đọc thêm

Vĩnh biệt

Cuộc đời là thế đấy..., nay còn mai mất ôi một kiếp phù du mau tàn chóng hết, hãy cố gắng tu tâm tích đức để không không phải hối tiếc những gì mình làm cho hôm nay...cho mọi người.    

Đọc thêm