TRANG CHỦ / CUỘC SỐNG (page 2)

CUỘC SỐNG

Đi Đám Giỗ Cha Diệp

Bên mộ phần Cha mọi người khấn nguyện. Trong Thánh Đường hàng ngàn hối nhân, sám hối bên tòa cáo giải. Mỗi người một cách, dâng lên Chúa tấm lòng con thảo.  

Đọc thêm