TRANG CHỦ / CUỘC SỐNG (page 27)

CUỘC SỐNG

Chọn lựa

Đứng trước “ Ngã ba đường : Đi tu, lập gia đình, sống độc thân !” Thơ đều lưỡng lự chẳng biết mình nên chọn lựa rẽ vào đâu?

Đọc thêm

Chung một nỗi đau…!

Chỉ những việc bình thường, giản dị như vậy, mà tôi đã nhận được phần thưởng thật lớn lao, khi nghe mọi người truyền tai nhau: “Chị ấy là người Công giáo đấy!”

Đọc thêm

Đẹp Thay Những bước chân…!!

Họ đã nhận nhưng không rồi mai đây họ cũng sẽ cho đi nhưng không, họ sẽ là những cánh tay dài nối mãi những yêu thương là dòng chảy của nguồn suối tinh tuyền từ trái tim cha chí ái tưới gội cho đời.

Đọc thêm

Đường đời

Đường đời nhiều lắm gai chông / Chuân chuyên phận gái má hồng lo âu / Miếng cơm manh áo tối đầu / Niềm tin sắt đá nguyện cầu Chúa thương.

Đọc thêm