TRANG CHỦ / CUỘC SỐNG (page 30)

CUỘC SỐNG

Viết cho Em…!!

Một đứa con tưởng chừng “Bán rẻ linh hồn cho quỷ dữ” Nghiện Game bỏ học, lăn lóc ra đời giữa chợ đầu mối, loi nhoi giữa đám trẻ không mấy hiền hòa.

Đọc thêm