TRANG CHỦ / CUỘC SỐNG (page 39)

CUỘC SỐNG

Rước lễ lần đầu

Lần đầu tiên rước Chúa lo dữ lắm, cứ hỏi tới hỏi lui bà tôi, cái bánh đó có mùi gì, có phải nhai hay nuốt trọng, mà nuốt Chúa vào lòng sao thấy kỳ kỳ?

Đọc thêm

Tu tại gia

Chúng ta có yêu thương nhau, chúng ta mới biết nhường nhịn nhau. Vì có “khôn ngoan” mới biết nhịn nhục. Vì sự nhịn nhục và tha thứ sẽ làm cho tình yêu được bền vững, gia đình hòa thuận, mà gia đình chính là nền tảng của xã hội

Đọc thêm

Đôi ta se nhiều

Về nhà anh, chị là con dâu thảo tốt lành. Chị siêng chăm đi lễ, đi nhà thờ. Nhìn chị đọc kinh ở nhà thờ không khác gì người giữ đạo lâu năm. Chị sống đạo tốt lành, nên gương sáng cho nhiều người.

Đọc thêm