TRANG CHỦ / CUỘC SỐNG (page 4)

CUỘC SỐNG

Ấp Áp Ngày Xuân…!!

Cha Diệp đã nghe thấu tiếng lòng anh Người đã cầu bầu cùng Chúa cho gia đình anh vì niềm tin và lòng sùng mến của anh đã chạm ngõ lòng thương xót Chúa.

Đọc thêm

“Người Vợ” là một vĩ nhân!

Vợ là vĩ nhân đúng 100%. Đang lúc vợ còn tại thế, người chồng xem thường công lao của VỢ. Lúc vợ mất rồi thì mới thấm thía nhận ra sự mất mát to lớn biết là chừng nào! Cám ơn tất cả các Bà vợ HIỀN.

Đọc thêm