TRANG CHỦ / CUỘC SỐNG (page 4)

CUỘC SỐNG

Thuốc hết hạn vẫn còn hữu dụng

Tương tự như thức ăn, luật pháp quy định tất cả các loại thuốc đều phải ghi rõ ngày hết hạn trên nhãn hiệu thuốc. Nhiều người vẫn còn thắc mắc là có thể dùng thuốc quá hạn bao nhiêu ngày mà vẫn an toàn?

Đọc thêm