TRANG CHỦ / CUỘC SỐNG (page 40)

CUỘC SỐNG

Bạo lực gia đình

Cuộc sống gia đình thời nay đang gặp rất nhiều thử thách. Nền giáo dục không còn chú trọng đến nhân bản con người nhưng tập trung quá nhiều vào tri thức.

Đọc thêm

Hoài tin và hoài nghi

Vẫn biết rằng từ một thực tại rất người với bao thăng trầm, với bao biến cố nửa đùa nửa thật bước sang thực tại Tin, thực tại của Thần Linh, thực tại của “Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” là một nỗ lực, là những cố gắng mỗi ngày.

Đọc thêm