TRANG CHỦ / CUỘC SỐNG (page 41)

CUỘC SỐNG

Kiên trì

Với câu trả lời kiên quyết khẳng khái của Sr Marie Laure: “Nhưng rồi với quyết tâm chọn nơi đây là nhà và mọi người là con cái nên cũng chẳng còn ai cản trở tôi được”

Đọc thêm