TRANG CHỦ / CUỘC SỐNG (page 5)

CUỘC SỐNG

Cho tình yêu nở hoa

"Em noi gương Chúa Giêsu, vì yêu mà sẵn sàng chịu chết để cứu con người khỏi tội lỗi. Nếu so với tình yêu cao cả đó thì những hy sinh của em có đáng là gì. Vì hạnh phúc của gia đình mình em có thể làm được tất cả anh à".

Đọc thêm

Vâng lời quý hơn của lễ

Hiện nay đang có một giáo phái trà trộn trong giáo dân, phát những tài liệu gọi là: “Sứ điệp từ Trời”. Giáo phái này rất cuồng tín, và đi ngược lại với đường lối của Giáo Hội Công Giáo chúng ta

Đọc thêm