TRANG CHỦ / CUỘC SỐNG (page 5)

CUỘC SỐNG

Chủ nghĩa dân tộc cực đoan đang reo rắc lòng thù hận các tín hữu Kitô tại nhiều nơi trên thế giới

Chủ nghĩa dân tộc cực đoan phải chịu trách nhiệm cho sự gia tăng bạo lực và những mối đe dọa khác chống lại các nhóm tôn giáo thiểu số - và phương Tây vẫn đang thất bại không chuyển dịch được những lời lo ngại của họ thành những hành động cụ thể. T

Đọc thêm