TRANG CHỦ / CUỘC SỐNG (page 65)

CUỘC SỐNG

Kiên trì

Với câu trả lời kiên quyết khẳng khái của Sr Marie Laure: “Nhưng rồi với quyết tâm chọn nơi đây là nhà và mọi người là con cái nên cũng chẳng còn ai cản trở tôi được”

Đọc thêm

Ai còn nhớ hay ai đã quên

Phần vì nỗi buồn thương phai nhạt theo năm tháng, phần vì mải mưu sinh cơm áo gạo tiền, phần vì bao thú vui trần thế đã làm ta quên đi người thân ở thế giới bên kia, đang mỏi mòn chờ ta.

Đọc thêm