TRANG CHỦ / ĐỨC MẸ MÂN CÔI (page 10)

ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Thần Đô Huyền Nhiệm – Phục sinh huy hoàng

Hỡi con, con đã thấy Mẹ xử sự như thế nào trong suốt cuộc Chúa Tử Nạn: Mẹ nhiệt thành săn sóc đến các Tông đồ, các phụ nữ đạo hạnh và những chuẩn bị an táng Chúa, Mẹ vẫn luôn luôn điều hoà những bận rộn bề ngoài với những hành động trong linh hồn Mẹ, không để việc bề ngoài ngăn cản việc bề trong.

Đọc thêm